Účtovný systém MRP-K/S - nová verzia rozširuje možnosti skenovania pokladničných dokladov

Nová verzia 6.40.011 Účtovného systému MRP-K/S rozširuje možnosť skenovania QR kódu prostredníctvom smartfónu/tabletu (bez ohľadu na to aký OS používa), notebookom/počítačom s webovou kamerou v spolupráci s webovou aplikáciou https://scanner.mrp.sk/

Skenovanie QR kódu je v novej verzii možné realizovať:

Hardvérovo

nami dodávaným ručným scannerom QR kódov v cene 63,90 € + DPH

- smartfónom, tabletom/notebookom/počítačom s webovou kamerou v spolupráci s webovou aplikáciou https://scanner.mrp.sk/

Softvérovo

- analýzou QR kódu z obrázku v prípade, že pokladničný doklad je uložený v súbore typu obrázok

Doplnkový modul na skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 49,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie