Účtovný systém MRP-K/S - skenovanie pokladničných dokladov pomocou QR kódov

Nová verzia 6.38.002 Účtovného systému MRP-K/S prináša možnosť zakúpenia nového Doplnkového modulu pre import pokladničných dokladov s QR kódom.

Doplnkový modul pre import pokladničných dokladov s QR kódom umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do modulov Pokladňa a Ostatné záväzky. Každý doklad vystavený cez systém e-Kasa má QR kód, v ktorom sú obsiahnuté základné údaje o doklade s prepojením na Finančnú správu SR.

Skenovanie QR kódu je možné realizovať:

Hardvérovonami dodávaným ručným scannerom QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Softvérovo - analýzou QR kódu z obrázku v prípade, že pokladničný doklad je uložený v súbore typu obrázok

Pripravujeme aj skenovanie bezplatnou aplikáciou MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID, ktoré bude dostupné v ďalších verziách.

Doplnkový modul na skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 49,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie