MRP - Vizuálny účtovný systém - skenovanie pokladničných dokladov pomocou QR kódov

Nová verzia 8.60.1068 MRP Vizuálneho účtovného systému prináša možnosť zakúpenia nového Doplnkového modulu pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom. Tento modul umožňuje pokladničný doklad naskenovať a následne automaticky nahrať naskenované údaje do Pokladničnej knihy alebo Ostatných záväzkov. Na skenovanie QR kódu je možné použiť priamo smartfón s OS Android alebo hardvérovú (USB) čítačku čiarových kódov s podporou skenovania QR kódov.

Doplnkový modul pre skenovanie pokladničných dokladov s QR kódom je v cene 29,90 € + DPH

Na skenovanie pokladničných dokladov môžte použiť:

 - bezplatnú aplikáciu MRP-Scanner pre smartfóny s OS ANDROID

 - nami dodávaný ručný scanner QR kódov v cene 63,90 € + DPH

Bližšie informácie aj samotný návod na používanie nájdete v tejto FAQ.

Copyright ©2023 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie