Účtovný systém MRP-K/S - aktuálna verzia programu prináša kontrolu IBAN účtov platcov DPH

Od verzie 6.32.001 je v programe zapracovaná funkcia na kontrolu IBAN účtov platcov DPH.
Návod ako kontrolu používať a nastaviť nájdete v tejto FAQ - Kontrola IBAN účtov platcov DPH (MRP - K/S)

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie