Účtovný systém MRP-K/S - nové tlačivá Dane z príjmu za rok 2021

Aktuálna verzia Účtovného systému MRP - K/S obsahuje nové formuláre k Dani z príjmu za rok 2021.

Konkrétne tieto:
- Daň z motorových vozidiel za rok 2021
- Daň z príjmu fyzických osôb za rok 2021
- Daň z príjmu právnických osôb za rok 2021
- Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2021

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie