MRP - Vizuálny účtovný systém - aktuálne verzie programov prinášajú kontrolu IBAN účtov platcov DPH

Aktuálne verzie programov prinášajú kontrolu čísla účtu dodávateľa podľa Finančnej správy. 

Túto novú funkciu môžte použiť:

  - pri pridaní / editácii adresy, prijatej faktúry a ostatného záväzku
  - pri zaradení úhrady prijatej faktúry / ostatného záväzku do príkazu na úhradu

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie