One Stop Shop (OSS) - významné zmeny v zákone o DPH od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 dochádza k významným zmenám v zákone o DPH u elektronického obchodovania (e-shop). Tieto zmeny sa dotýkajú najmä predajcov tovaru uskutočňujúcich predaj koncovým spotrebiteľom do krajín EÚ. Do platnosti vstupuje One Stop Shop (OSS).

Účtovný systém MRP-K/S a Vizuálny účtovný systém sú v aktuálnych verziách na tieto zmeny pripravené. Vzhľadom k tomu, že finančná správa doteraz nepublikovala všetky podklady, doporučujeme situáciu sledovať a pravidelne účtovný systém aktualizovať.

Copyright ©2022 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie