MRP eKASA 8000 - Informácie k hláseniu "ORP obsahuje chybnú dátovú správu..."

Dňa 19.2.2021 Finančná správa zmenila podpisové certifikáty pre ORP, táto zmena sa týka aj MRP eKASA 8000.

Nový podpisový certifikát sa nahrá do MRP eKASA 8000 automaticky v priebehu 2 hodín. Pokiaľ boli vystavené doklady pred nahratím nového certifikátu, boli vytlačené s príznakom OFF-LINE doklad.

Z tohto dôvodu sa môže zobraziť pri tlači dokladu chybové hlásenie:

"ORP obsahuje chybnú dátovú správu, ktorú je potrebné opraviť a odoslať znovu !"

Riešenie je nasledovné:

 • Ak používate MRP - Maloobchod kliknite na vrchnej lište na Fiškálny modul a Oprava chybnej dátovej správy

 • Ak používate MRP - Reštaurácia otvorte agendu Pokladňa, kliknite na Funkcie ďalej na Fiškálne tlačiarne - MRP eKasa 8000 a tu kliknite na Oprava chybnej dátovej správy
   
 • Ak používate MRP - Sklad otvorte agendu skladových pohybov na pravej strane kliknite na Funkcie ďalej na Fiškálne tlačiarne - MRP eKasa 8000 a tu kliknite na Oprava chybnej dátovej správy
   
 • Ak používate MRP - KS otvorte agendu skladových pohybov na pravej strane kliknite na Funkcie ďalej na Fiškálny modul (eKasa 8000) a tu kliknite na Servis a následne na Oprava chybnej dátovej správy
   
 •  "opravu" chybnej dátovej správy je možné spustiť aj priamo cez WEBOVÝ PREHLIADAČ (Chrome) po prihlásení sa do eKasy je v prípade chybnej dátovej správy táto chyba zobrazená na uvodnej obrazovke Prehľadu a je ju možné opraviť pomocou tlačítka.

- V prípade, že je nahratý už nový podpisový certifikát, eKASA vypíše hlásenie: Chybná dátová správa bola úspešne odoslaná na server FS. Ak eKasa obsahuje viac chybnách dátových správ, je potrebné odosielanie opakovať až kým nebude odpoveď:
"V ORP nie sú žiadne chybové dátové správy."

- Ak sa nepodarí odoslať chybné dátové správy znamená to, že v MRP eKASA 8000 ešte nie je nahratý nový podpisový certifikát. V tomto prípade je potrebné počkať, kým sa nový certifikát automaticky nahrá a postup opakovať.

 

Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie