MRP Vizuálny účtovný systém - Dostupné nové tlačivá pre Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH

Važení užívatelia,

od verzie 8.50.1035 sú dostupné nové tlačivá Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH platné od 01/2021. 

Doporučujeme aktualizovať Váš účtovný program.

Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie