MRP Mzdy a personalistika - Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020

Novinky týkajúce sa ročného zúčtovania dane vo verzii 7.06.009

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

  • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020, vzhľadom na Zákon č.47/2021 Z.z platný od 6.2.2021.
  • Doplnený údaj pre zadanie ďalších príjmov pre určenie nároku na daňový bonus (karanténne nemocenské, ošetrovné).
  • Pridané nové tlačivo "ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ" [MF/015679/2020-721].
  • Pre elektronické zasielanie výsledku RZD je doplnená možnosť doplniť predtlačený odtlačok pečiatky a faksimile podpisu zamestnávateľa (§39 dost.16 Zákona o dani).
Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie