MRP Mzdy a personalistika - Import IČPV z portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne

Postup ako naimportovať IČPV z portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne nájdete v tejto FAQ: https://faq.mrp.sk/580

Copyright ©2021 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie