Účtovný systém MRP-K/S - umožňuje využívať novú verziu databázového servera Firebird 3.0

Okrem doteraz podporovanej verzie servera Firebird 2.5 je možné použiť aj novšiu verziu Firebird 3.0 (3.0.7). Tá umožňuje lepšie využívanie výkonu moderných viacjadrových procesorov, poskytuje vyššiu bezpečnosť prevádzky šifrovaním sieťovej komunikácie a zrýchľuje odozvu programu na pomalých sieťach, najmä pri vzdialenom pripojení cez internet.

Copyright ©2020 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie