Oznámenie ohľadom používania elektronických registračných pokladníc

Schválením zákona 368/2018 Z.z. Slovenská národná rada zmenila podmienky používania elektronických registračných pokladníc na území SR ustanovených zákonom 289/2008 Z.z.
Naša spoločnosť vyvíja nové riešenie e-klienta tak, aby nový návrh vyhovoval novému postupu certifikácie elektronických registračných pokladníc na Colnom riaditeľstve SR ako aj ich jednoduchému nasadeniu do prevádzky a následnému používaniu užívateľmi MRP.
S výsledkami a konečnými produktami Vás budeme včas a priebežne informovať.

MRP – Company, spol. s r. o.

Copyright ©2019 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie