Zadávanie viacerých typov DPH do položiek prijatých faktúr

Od verzie 8.00.944 je možnosť v PRIJATÝCH FAKTÚRACH zadávať typy DPH pri položkách.
Vzhľadom k tejto zmene boli prepracované:
  • Výpočet DPH
  • Výpočet Kontrolného výkazu
  • Niektoré tlačové zostavy.
Podrobný postup nájdete v FAQ 510

Zadávanie viacerých typov DPH od verzie 8.00.944 – (Vizuálny systém)

Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie