MZDY A PERSONALISTIKA - Pripravujeme zapracovanie novely Zákonníka práce účinnej od 01.05.2018

Úpravy v programe MRP - Mzdy a personalistika od 1.5.2018:
- doplnené výpočty mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu
- navýšenie výpočtu zvýhodnenia za prácu vo sviatok a v noci
- doplnenie mzdových položiek pre 13. a 14. plat
Testovacia verzia k dispozícii, bližšie informácie na telefonickej linke: 048/ 611 13 33
Copyright ©2018 MRP-Company. Všetky práva vyhradené.

Hľadanie