image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Podrobné vlastnosti Vytlačiť
kameryMožnosť použitia bežných monochromatických alebo farebných kamier


jasIndividuálna konfigurácia jasových, kontrastných a farbonosných zložiek signálu každej kamery.
Individuálne nastavenie citlivosti každej kamery na veľkosť narušiteľa, ktorý je schopný vyvolať poplach.

Individuálne nastavenie citlivosti každej kamery na zmenu jasových zložiek narušiteľa, ktoré sú schopné vyvolať poplach na stráženom objekte.

vlastnosti_zony
Na každej kamere možnosť nastavenia až 8 rôzne sa prekrývajúcich zón stráženia. V týchto zónách potom videosystémy na základe špeciálnej      softvérovej analýzy dokážu automaticky vyhodnotiť pohyby (narušenie), a to bez prídavných PIR čidiel.


obrazovka
Multiplexné sledovanie obrazu na všetkých pripojených kamerách na Video -serveri (v RT verziách je možné sledovať „živé “ video na všetkých kamerách).Ukladanie snímkov na harddisk v zadaných časových intervaloch

Ukladanie snímkov na harddisk pri narušení stráženého objektu


Označenie vybraných kamier pre zvýšenú ochranu (pri multiplexovaných verziách) - pri označení jednej kamery umožňuje uložiť až 25 snímkov za sekundu (využiteľné hlavne pri bankových a poštových priehradkách).

Podpora ukladacieho priestoru na stanici Video - server až do 1000 GB.

Ukladanie snímkov spolu s dátumom, časom a číslom kamery.

Automatické mazanie najstarších snímkov po zaplnení vyhradeného priestoru.
Možnosť voľby a nastavenie kodeku (komprimačného algoritmu) pre ukladanie snímkov.

 

vypis_udalosti
Logovanie udalostí na stanici Video -server.

zvuk
                          Signalizácia vzniku poplachu reproduktorom na stanici Video -server.Heslom chránený vstup pre nastavovanie konfigurácie na stanici Video -server.

Možnost exportu záznamu do formátu AVI (s vkládáním data, času a popisu kamery do exportovaných snímků).

Možnosť exportu uložených snímkov do formátu AVI alebo BMP, prípadne tlač uložených snímkov.

Prehliadanie zaznamenaných snímkov zo všetkých kamier súbežne.

Filtrovanie uložených snímkov podľa rôzných kritérií (č.kamery, dátum, čas, poplachový, archívny,…).

Dodatočné nastavenie zón stráženia na uložených snímkoch a následné vyhľadávanie snímkov, pri ktorých došlo k narušeniu týchto zón.

Možnosť práce Video - servera aj Video - klienta ako procesu na pozadí monitora počítača.

Prenos snímkov zo stanice Video -server na stanicu Video -klient podľa rôznych filtrov.

Pri vyhodnotení poplachu na stanici Video -server automatické nadviazanie spojenia so stanicou Video -klient podľa vopred preddefinovaného harmonogramu (PCO, domáci počítač a pod.).

poplach_mail
Pri vyhodnotení poplachu na stanici Video -server automatické odoslanie e-mailu so snímkom narušiteľa (cez stále pripojenie na Internet).

poplach_mobil
Pri vyhodnotení poplachu na stanici Video -server automatické odoslanie SMS správy (cez pripojený GSM mobilný telefón k Video - serveru) až na niekoľko osobných GSM telefónov.