image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Evidencia majetku
 

  • Podstatne rozšírený modul v porovnaní s pomocnou knihou majetku, ktorá je súčasťou účtovníctva.
  • Program zabezpečuje sledovanie HNDM a DHNM, triedi ho podľa stredísk a miest.
  • Realizuje odpisy daňové, účtovné aj pri predmetoch obstaraných na leasing podľa zadaných podmienok.
  • Program umožňuje vyexportovať odpisy pre zaúčtovanie do Podvojného účtovníctva.
  • Prednosťou programu je jeho jednoduché ovládanie s rozsiahlymi možnosťami vyhľadávania, opráv, prevodov a rušenia.
  • Dovoľuje tlač výstupných zostáv triedených podľa rôznych kritérií. Medzi výstupnými zostavami nájdete evidenčné karty s odpismi, prehľad zaradeného a vyradeného majetku, a ďalšie.

 

evidenciam


Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch.