image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Pošta

Program na evidenciu prijatej a odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukazov rôznych typov (napr. poukaz U) na laserových a atramentových tlačiarňach. Umožňuje k sebe pripojiť aj nami odporúčané digitálne váhy. Potom dokáže napr. vypočítať aj cenu poštovného a pod. Je s obľubou používaný ako vhodný doplnok k Účtovníctvu a Fakturácii s nimi môže byť priamo previazaný. Umožňuje automatické odosielanie e-mailov príjemcom klasických poštových zásielok o tom, že obdržia cenné písomnosti, dobierkové písomnosti, doporučené písomnosti, balík a pod. Ďalej informuje príjemcu o podacích číslach zásielok, dátume a mieste podania zásielok a prípadne aj o dobierkových cenách.

 

posta