image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Kniha jázd


Kniha jázd umožňuje evidovať vozidlá, vodičov a služobné jazdy súkromnými alebo firemnými vozidlami.
Eviduje ceny pohonných hmôt a výšku cestovných náhrad. Obsahuje generátor jázd a evidenciu údržby vozidla.
Umožňuje používať motohodiny a definovať spotrebu pre motohodiny.

knihajazdProgram dodávame vo forme ZÁKLADNEJ VERZIE, MULTIVERZIE a SIEŤOVEJ VERZIE:

  • ZÁKLADNÁ VERZIA - umožňuje vedenie knihy jázd jednej firmy a evidovať agendu jeden rok na jednom počítači.
  • MULTIVERZIA - umožňuje evidovať agendu niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie knihy jázd viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.
  • SIEŤOVÁ verzia - umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.


Novinky v jednotlivých verziách programu