image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Maloobchod

Program Maloobchod je určený firmám a podnikateľom zaoberajúcim sa maloobchodným predajom.
 

  •      
  •     Hlavné výhody 

  • check-mark-3-24 Priaznivá cena

  • check-mark-3-24 Dotykové ovládanie                                                            

  • check-mark-3-24 Hotline poradenstvo ZADARMO

  • check-mark-3-24 Užívateľsky editovateľné tlačové zostavy

  • check-mark-3-24 Jednoduché a intuitívne ovládanie

  maloobchod


     Stručný prehľad možností programu

 • Spolupracuje s modulom Sklad. Modul Sklad je súčasťou programov Jednoduché účtovníctvo so skladom, Podvojné účtovníctvo so skladom, Sklad a tiež v kompletoch MRP SilverMRP Gold.
 • Doporučované prepojenie s MRP elektronickou registračnou pokladnicou - CRLX, ktorá spolu s programom maloobchod vytvára komplexné maloobchodné riešenie.
 • Dotykové ovládanie - prepracované užívateľské rozhranie vhodné aj pre prácu s dotykovým displejom. Odporúčané rozlíšenie displeja je 1024x768 (1366x768).
 • Maloobchod spolupracuje s fiškálnymi tlačiarňami a aj s certifikovanými registračnými pokladňami (ktoré spĺňajú požiadavky zákona 289/2008) MRP certifikovaná registračná pokladnica - CRLX, Bowa-Pegas 06 (www.bowa.sk), Axis-BlackCat, Axis-Mira (Ditron Zip), (www.axis-distribution.sk), Axis-POS X4, Varos FT 4000(www.varos.sk), Upos FP-T88US(www.upos.sk), Euro-50T/TE Mini/Medi, Euro-50TE Cash/Smart (umožňujú len úhradu faktúr !), Euro-150TE Flexy/Flexy Plus , Elcom-efox/mini efox, Euro-100TF, Euro-200TEF/TXF, Euro-2100TEF, Euro-2000TF/TEF, Euro-500TF/TEF/TXF a Elcom-500FPF(www.elcom.eu), ktoré nahrádzajú fiškálny modul a tlačiareň paragónov.
 • Podpora objednávkového systému Camarero
 • Maloobchod dokáže importovať údaje skladových kariet podľa výberu a spätne exportovať do skladu predané položky. Tým umožňuje presne evidovať pohyb na sklade systémom off-line alebo aj on-line (kde podmienkou správnej komunikáce je sieťová verzia modulu Sklad). 
 • Program tlačí sumarizáce, uzávierky. Program obsahuje množstvo tlačových zostáv - prehľady predaného tovaru podľa rôznych kritérií, hodinovú správu, predaje podľa predavačov, prehľad platieb kartou, vklady a výbery, a ďalšie...
 • Pod operačnými systémami Windows pracuje aj s dodávanými doplnkami od firmy MRP®: čítačka čiarových kódov, zásuvka na peniaze.
 • Výstupné zostavy sa dajú jednoduchým spôsobom upravovať.
 • Viac informácií o tomto programe a odpovede na vaše otázky Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese maloobchod@mrp.sk
 • POZOR! V prípade, že modul Maloobchod používate s niektorým z našich účtovných programov so skladom, a rozhodnete sa pre upgrade účtovného programu, je nutné objednať aj upgrade Maloobchodu.
 • V prípade objednávky programu MRP MALOOBCHOD na IČO právnickej alebo fyzickej osoby, je potrebné, aby objednávateľ objednal alebo bol už užívateľom minimálne softvérového modulu MRP Sklad. Uvedené programy musia byť zakúpené na to isté IČO.

 

      downloading-updates-48

 Nainštalujte si

 skúšobnú verziu 

 

 

 

 

Maloobchod obsahuje nasledujúce moduly:

 

pokladna_sPokladňa

Modul je určený na vytváranie a tlač paragónov. Pri vytváraní paragónu je možné zadávať rôzne zľavy a prirážky.
Je možné mať viac rozpracovaných paragónov. Platby kartou a stravnými lístkami sú podporované.
Program podporuje aj premenné čiarové kódy - využitelné pre načítanie ceny váženého tovaru - napr. v mäsiarstve, potravinách, atď...
V module Pokladňa je možné vyhľadávať v zozname tovaru podľa rôznych kritérií - podľa názvu tovaru, ceny, čísla skladovej karty, kódu tovaru, EAN kódu.                                                                                                                              

 


Rozpracované doklady

Obsahuje zoznam rozpracovaných paragónov, umožňuje prevziať rozpracované paragóny späť do Pokladne a tu paragón dokončiť.
Rozpracované paragóny je možné filtrovať podľa predavačov.
Maloobchod spolupracuje s bezdrôtovým
PDA systémom Camarero, ktorý slúži na obsluhu zákazníkov na prevádzke - systém vytvára rozpracované doklady v pokladni.                                                                                                                                                                                                                      


 

roz.doklady_s

 

 

arch.dokladov_sArchív dokladov

 

Archív dokladov obsahuje zoznam vystavených paragónov. Môžete ich využiť napr.:

 • - k vyhľadaniu paragónu pre účely reklamácie
  - k stornovaniu paragónu

                                                                                                                                                                                                    

 

 

                          

 


Predavači


Slúži k pridávaniu, mazaniu v zozname predavačov a hlavne k podrobnému nastaveniu oprávnenia jednotlivých predavačov. Každý predavač môže mať prednastavený iný sklad.                                                                                                                                                                                 

 

 


 

predavaci_s

 

hotovost_s


Hotovosť

Umožňuje zadávať vklady a výbery hotovosti. Zobrazuje aktuálny stav pokladne. Umožňuje tlač dokladov pri vkladoch a výberoch hotovosti.                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 


Možnosti prepojenia

Jedna z mnohých variánt prepojenia MRP Maloobchodu s účtovnými agendami MRP                                                                                         

 
Maloschem_s

 

Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre učtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP.