image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

 

Pravidelne aktualizovaný doplnkový modul na prípravu a tlač formulárov Dane z príjmov, tak právnických ako aj fyzických osôb. O tento modul môžu byť rozšírené programy Jednoduché účtovníctvo a Podvojné účtovníctvo Vizuálneho systému.


Daň z príjmu fyzických osôb

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických osôb:

Daňové priznanie fyzických osôb

Poznámky k účtovnej závierke

Daň z motorových vozidiel 

danprizFO

 

Daň z príjmu právnických osôb

Výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických osôb:


Daňové priznanie právnických osôb

Poznámky k účtovnej závierke

Daň z motorových vozidiel

danprizPO


Doplnkové moduly Daň z príjmu fyzických a právnických osôb sa môžu používať len s prepojením na Jednoduché a Podvojné účtovníctvo
.
Upozornenie: Aj keď je program výborným pomocníkom, daňového poradcu nahradiť nedokáže...