image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Postup pri sťahovaní novej verzie (upgrade) - Univerzálny systém Vytlačiť

 1. Prihlásenie

 • Na www.mrp.sk v časti Sťahovanie - Upgrade kliknite na VSTUP.

  download_vstup


 • Zadajte ID užívateľa a Heslo, ktoré Vám bolo pridelené na sťahovanie upgrade. Kliknite na tlačítko PRIHLÁSIŤ.

  download_heslo

  V prípade, že zadané ID užívateľa a heslo nie je akceptované na stránke sa zobrazí "nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo.
  Skúste skontrolovať údaje a prihlásenie zopakovať. 

  Nesprávne zadané ID užívateľa alebo heslo môže byť z nasledovných dôvodov:

  • - môžu byť vymenené písmená Y a Z na klávesnici
  • - namiesto číslic sú zadané iné znaky

  Ak prihlásenie prebehne úspešne, kliknete na produkt v zozname, ktorý chcete aktualizovať (stiahnuť).

2. Voľba produktu

 

 • Po prihlásení sa zobrazí zoznam vašich produktov. Kliknutím na jeden z nich si vyberiete ten, ktorý chcete aktualizovať (upgradovať). Prístupné na siahnutie sú len tie programy, ktorých upgrade máte predplatený.

  zoznam_produktovdos

3. Stiahnutie inštalačných súborov


3.1. Vytvorenie priečinkov pe uloženie súborov

 • Predtým, ako pristúpite k samotnému sťahovaniu inštalačných súborov, vytvorte si pre každý program na disku Vášho počítača samostatné priečinky (zložky) napr. C:\Upgrade_JU, C:\Upgrade_Mzdy, ... .

  1_priecinokdos

 • Nový priečinok vytvoríte nasledovným postupom: na disku počítača (Tento počítač - Lokálny disk napr. C, alebo v ďalšom podpriečinku) kliknite pravým tlačítkom myši a zvoľte Nový - Priečinok (Zložka). V okne pribudne priečinok s názvom "Nový priečinok".

  priecinok_a

  Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu priečinka premenujte Nový priečinok (složku) napr. na Upgrade_JU výberom funkcie Premenovať.

 • premenovat
  Ak budete sťahovať inštalačné súbory viacerých programov, vytvorte pre každý program samostaný priečinok.

3.2. Uloženie inštalačných súborov

 • Všetky inštalačné súbory k jednému programu uložte do toho istého priečinka. Zvoľte stiahnutie súboru kliknutím na príslušný odkaz, alebo kliknite pravým tlačítkom myši na "stiahnuť" a následne zvoľte "Uložiť cieľ ako".

  2_priecinok_dos
 • V prípade, že ste klikli na priamo na odkaz, Váš operačný systém ponúkne uloženie zvoleného súboru, resp. jeho spustenie. Súbor je potrebné uložiť na disk počítača, kliknite na tlačítko "Uložiť"

  ulozit_dos

 • V otvorenom okne Uložiť ako nájdite Vami vytvorený priečinok na disku, otvorte ho (dvojklikom), aby v riadku Uložiť do bol zobrazený jeho názov, napr. Upgrade_JU. Samotné spustenie sťahovania súboru aktivujte kliknutím na tlačítko Uložiť.

  ulozit2_dos

  stahovanie

 

4. Inštalácia programu

 • Vo vami vytvorenom priečinku kliknite dvojklikom na súbor DISTR.EXE a spustíte samotnú inštaláciu novej verzie programu.

  download_postup_dos

   Ďalej pokračujte podľa pokynov inštalačného programu, až kým sa na monitore nezobrazí informácia "Inštalácia prebehla bez chyby".

Najčastejšie chyby pri sťahovaní upgrade z internetu:

1. Pri sťahovaní upgrade viacerých programov, alebo Základu systému nie sú súbory jednotlivých programov uložené do samostatných priečinkov. Nakopírované súbory každého programu MUSIA byť uložené v samostatnom priečinku, inak sa súbory jedného programu prepíšu súbormi iného programu.
2. Chyba CRC - môže vzniknúť v prípade chybného stiahnutia súboru, v tomto prípade odporúčame inštalačné súbory stiahnuť znova.
3. Ak používate špeciálny softvér na sťahovanie súborov z internetu (Download akcelerator a pod.), riaďte sa pokynmi výrobcu tohoto programu ako súbory správne sťahovať. Často sa stáva, že programy tohoto typu nestiahnu súbor rovnakého názvu opakovane, alebo ho stiahnu poškodený (Chyba CRC). V tomto prípade doporučujeme stiahnuť inštalačné súbory klasicky cez prehliadač www stránok (Internet Explorer, Netscape, Opera, ...).