image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

MRP K/S - účtovníctvo v angličtine


Účtovný systém MRP-K/S je k dispozícii aj v anglickom jazyku. Vzhľadom k tomu, že program je určený pre vedenie agiend podľa slovenskej legislatívy, tak výstupné zostavy sú ponechané len v slovenskom jazyku. Tieto výstupné zostavy sú však užívateľsky modifikovateľné, takže si ich užívateľ môže upraviť podľa svojich potrieb napr. nielen do nemčiny ale aj do taliančiny, francúzštiny, španielčiny, maďarčiny a pod.

 

ks_ang

<<späť