image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Manuály na stiahnutie Vytlačiť
Manuály sú vo formáte PDF a na ich prehliadanie je nutné mať nainštalovaný program Acrobat Reader od firmy Adobe. Manuály doporučujeme sťahovať kliknutím pravým tlačítkom myši na odkaz a vybrať voľbu "Uložiť cieľ ako ...".

 

MRP Registračná pokladnica - CRLX

MRP K/S - účtovný systém s architektúrou Klient/Server

Vizuálny účtovný systém - určený pre operačné systémy Windows 2000/XP/Vista/7/8  

 

 • Jednoduché a Podvojné účtovníctvo + sklad (e-Manual.pdf  53MB) - komplexný nanovo prepracovaný užívateľský manuál.
  Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\JedUc\ ), aby ho bolo možné spustiť priamo v programe cez CTRL+F1.
 • Príklady (Manual_s_prikladmi.pdf  9MB) - praktická príručka pre prácu v softvéri MRP - Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo + sklad.
  Obsahuje základné nastavenie softvéru a zaevidovanie prvotných účtovných dokladov do účtovného systému. Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\JedUc\ ), aby ho bolo možné spustiť priamo v programe cez Pomoc.
 • Základný manuál (Manual_zakladny.pdf  9MB) - skrátený užívateľský manuál.

 

 • Mzdy a personalistika (6,5MB) - komplexný nanovo prepracovaný užívateľský manuál.
  Súbor je vhodné uložiť do priečinka, kde je program nainštalovaný (napr. C:\MRPWin\Mzdy a personalistika (SK)\ ), aby bolo možné spustiť ho priamo v programe cez CTRL + F1.
 • Príklady (6,4MB) - praktická príručka pre prácu v softvéri MRP - Mzdy a personalistika.
  Spracovali sme pre Vás základné nastavenie softvéru a postup pre korektné zaevidovanie zamestnanca a následný výpočet mzdy.

 • Maloobchod (806kB)
 • Reštaurácia (1,2MB)
 • Pošta (1,2MB)
 • Výroba a kalkulácie (1,4MB)