image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Podpora drobných podnikateľov a malých firiem

Ste drobný podnikateľ alebo malá firma a je Vám ľúto míňať peniaze na účtovné programy? Potom ste na správnej adrese. Od nás môžete získať ZADARMO to najdôležitejšie programové vybavenie, ktoré potrebujú bežné podnikateľské subjekty. Teda:

 • Podvojné účtovníctvo - ZADARMO
 • Jednoduché účtovníctvo - ZADARMO
 • Skladovú evidenciu - ZADARMO
 • Programové vybavenie na vedenie a vystavovanie faktúr - ZADARMO
 • Programové vybavenie na spracovanie daňových priznaní DPH - ZADARMO
 • Programové vybavenie na vedenie miezd a personalistiky - ZADARMO

Aby ste nemuseli zdĺhavo vyberať, pripravili sme pre Vás dva programové balíky, kde sú už jednotlivé moduly vzájomne previazané tak, aby Vám umožnili ich obsluhu v čo najväčšom komforte.


Drobný podnikateľ


Programový komplet z MRP - Vizuálneho účtovného systému obsahujúci moduly a podmoduly:


Jednoduché účtovníctvo
s podmodulmi: Peňažný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...


Faktúrácia
s podmodulmi: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha


Sklad
S možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Mzdy a personalistika
S komplexnými výstupnými zostavami pre neobmezený počet pracovníkov.

 

Jednorázový nárok na programový balík “Drobný podnikateľ” majú len tie firmy a podnikatelia, ktorí nie sú zaregistrovaní v našej spoločnosti. Podnikateľský subjekt s prideleným IČO môže získať len jeden z uvedených balíkov.

Cena celého kompletu “Drobný podnikateľ” je 0,- Eur, teda celkom ZADARMO 

 

 

Malá firma


Programový komplet z MRP - Vizuálneho účtovného systému obsahujúci moduly a podmoduly:

 

Podvojné účtovníctvo
s podmodulmi: Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...


Faktúrácia

s podmodulmi: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha


Sklad
S možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Mzdy a personalistika
S komplexnými výstupnými zostavami pre neobmezený počet pracovníkov.

 

Jednorázový nárok na programový balík “Malá firma” majú len tie firmy a podnikatelia, ktorí nie sú zaregistrovaní v našej spoločnosti. Podnikateľský subjekt s prideleným IČO môže získať len jeden z uvedených balíkov.

Cena celého kompletu “Malá firma” je 0,- Eur, teda celkom ZADARMO

 

K horeuvedeným kompletom poskytujeme:

 • odrazka1 Hot-Line poradenstvo ZADARMO
  odrazka1 Aktualizácie cez internet ZADARMO (12 mesiacov) 

  V prípade Vášho záujmu o programový balík “Drobný podnikateľ” alebo “Malá firma” Vám MRP na základe Vašej objednávky vystaví riadnu licenciu na ich používanie. Na jednu osobu (fyzicku alebo právnickú) s jedným IČO môžete získať len jeden z týchto programových balíkov. Aj keď sú programové balíky ponúkané celkom ZADARMO, nie sú voľne šíriteľné. Užívateľská príručka (manuál) v elektronickej forme je súčasťou každého balíka.


V prípade Vášho záujmu o niektorý z týchto produktov Vám MRP na základe Vašej objednávky vystaví ostrú licenciu na ich používanie.

Oproti plateným verziám majú však programové balíky “Drobný podnikateľ” alebo “Malá firma” tieto základné obmedzenia v počtoch zápisov: 

 

Názov modulu                                                                                     Počet zápisov               
Účtovný denník 550
Peňažný denník 550
Adresy 550
Pokladničné doklady 200
Faktúry vystavené a prijaté 100
Objednávky vydané a prijaté 100
Majetok a drobný majetok 20
Kniha jázd 100 jázd
Skladové karty 200
Skladové pohyby 550
Počet vystavených miezd 20


Ďalej tieto produkty nepodporujú automatizované funkcie ročných prevodov v denníku, v sklade a knihe jázd.


Podľa nášho zistenia drvivej väčšine drobných podnikateľov a malých firiem uvedené limity nebudú vadiť. Nemusíte sa však obávať, že by ste prišli o údaje v prípade dosiahnutia týchto limitov. MRP Vám umožní kedykoľvek prejsť na platené verzie, ktoré Vaše nahodené údaje prevezmú.

OBJEDNÁVKA

Typ programového balíka: *

Opíšte text z obrázku nižšie.
Dodržujte malé a veľké písmená!Pre poskytnutie balíkov MRP “Malá firma” a “Drobný podnikateľ” si firma vyhradzuje právo neposkytnúť licenciu na používanie vyššie uvedeného software.
 

      info       

Tip pre drobných podnikateľov a malé firmy, ktoré si účtovníctvo nechávajú spracovávať účtovnými firmami!

V prípade, že Vám Vaša účtovná firma vedie účtovníctvo v MRP-Vizuálnom účtovnom systéme alebo v účtovnom systému MRP-K/S a Vy len vystavujete faktúry či objednávky, stačí Vám používať samostatný modul Fakturácia. Vami vystavené faktúry potom môže účtovná firma jednoducho importovať do týchto účtovných systémov.

 

 Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch.