image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Školenia - Košice Vytlačiť

 

skoliaca_kosice ciara Vážení užívatelia,
dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia na účtovné a mzdové programy firmy MRP-Company, spol. s r.o. Táto služba je spoplatňovaná samostatným cenníkom (viď nižšie), t. j. školenie nie je zahrnuté v cene licencie programu.
Školenia sa uskutočňujú v špeciálnej školiacej učebni v budove firmy MRP v Košiciach na Rastislavovej ul. 25 (maximálny počet účastníkov na jeden termín je 9).
Školenie trvá od 8:00 hod. do 16:00 hod. Pre úspešné zvládnutie školenia je nutné ovládať základy práce na PC. Školenie je zamerané na vysvetlenie základných funkcií MRP® programov.

MRP - Kompany, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínov v prípade nenaplnenia alebo preplnenia objednávok užívateľov na jednotlivé kurzy.

Ceny školení sú uvádzané bez DPH, za 1 osobu a platia pre školiace stredisko MRP v Košiciach.

Termíny a ceny školení pre školiace strediská v BrezneBratislave, Žiline a Nitre.

Prihlášky na školenia prijímame písomnou formou - mailom, faxom, alebo stačí vyplniť registračný formulár na tejto stránke. Prosíme Vás uveďte v prihláške nasledujúce údaje:

  • názov firmy (meno)
  • IČO
  • DIČ
  • presná adresa
  • kontakt - pevná linka, mobil,
  • e-mail (v prípade zmeny termínu školenia)
  • počet účastníkov
  • spôsob platby (p.p.)
  • licenčné (sériové) číslo programu, alebo MRP kľúče

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť čo najskôr, aby sme najneskôr do troch dní pred termínom školenia mali potvrdenú platbu. Zároveň Vás prosíme, potvrdený príkaz o úhrade nám obratom zašlite e-mailom.

MRP - Company, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu termínového plánu, resp. posunutie termínu školenia.

Termíny a ceny školení pre školiace strediská v Bratislave, Žiline, Košiciach a Nitre.

Ceny školení sú uvádzané bez DPH, za 1 osobu a platia pre školiace stredisko MRP v Košiciach.

Prihláška na školenie Košice

Opíšte text z obrázku nižšie.
Dodržujte malé a veľké písmená!http://mrp.sk/administrator/index.php