image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Školenia - Brezno Vytlačiť

skoliaca_brezno

Vážení užívatelia,

dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zaškolenia na účtovné a mzdové programy firmy MRP-Company, spol. s r.o. Táto služba je spoplatňovaná samostatným cenníkom (viď nižšie), t. j. školenie nie je zahrnuté v cene licencie programu.
Školenia sa uskutočňujú v špeciálnej školiacej učebni v budove firmy MRP v Brezne na Rázusovej ulici č. 91 (maximálny počet účastníkov na jeden termín je 10).
Školenie trvá od 9:00 hod. do 16:00 hod. Pre úspešné zvládnutie školenia je nutné ovládať základy práce na PC. Školenie je zamerané na vysvetlenie základných funkcií MRP® programov.

Prihlášky na školenia prijímame písomnou formou - mailom, faxom, alebo stačí vyplniť registračný formulár na tejto stránke. Prosíme Vás uveďte v prihláške nasledujúce údaje:

  • názov firmy (meno)
  • IČO
  • DIČ
  • presná adresa
  • kontakt - pevná linka, mobil,
  • e-mail (v prípade zmeny termínu školenia)
  • počet účastníkov
  • spôsob platby (p.p.)
  • licenčné (sériové) číslo programu, alebo MRP kľúče

Na základe Vašej objednávky Vám bude vystavená predfaktúra, ktorú je nutné uhradiť čo najskôr, aby sme najneskôr do troch dní pred termínom školenia mali potvrdenú platbu. Zároveň Vás prosíme, potvrdený príkaz o úhrade nám obratom zašlite na naše faxové číslo 048/ 630 93 25, prípadne pošlite e-mailom.

MRP - Company, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu termínového plánu, resp. posunutie termínu školenia.

Termíny a ceny školení pre školiace strediská v Bratislave, Žiline, Košiciach a Nitre.

 

Ceny školení sú uvádzané bez DPH, za 1 osobu a platia pre školiace stredisko MRP v Brezne.

 

Termíny školení v Brezne:Rozpis školení na SEPTEMBER 2016: 20.9.2016 Podvojné účtovníctvo + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
26,89 €


 22.9.2016

Sklad + Fakturácia pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
22,69 €

 21.9.2016 Mzdy a personalistika pre WIN /XP/Vista/7/8/10
Vizuálny účtovný systém
25,21 €V prípade neoznámenej neúčasti na školení (minimálne tri pracovné dni pred začatím školenia) si vyhradzujeme právo stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny školenia.


 

Prihláška na školenie Brezno

Opíšte text z obrázku nižšie.
Dodržujte malé a veľké písmená!