image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Zábery z činnosti serveru Vytlačiť

MRP-Video server umožňuje pracovať až so 16 kamerami (podľa prevedenia). Snímky sa ukladajú na pevný disk počítača, pričom veľkosť archívu je až do 1000GB. Pokiaľ je ukladací priestor zaplnený, systém automaticky prepisuje najstaršie snímky. K ukladniu snímkov dochádza pri:

  • Archivácii - snímky sa ukladajú vo zvolenom časovom intervale
  • Poplachu - ku každej kamere je možné zadať až 8 poplachových zón, citlivosť na zmenu jasu a veľkosti objektu. Dva po sebe nasledujúce snímky sú porovnávané v oblasti poplachových zón na veľkosť zmeny jasu a objektu. Pokaľ táto zmena prekročí užívateľom stanovenú hranicu a systém je v režime stráženia, video server na hlavnom panely oznámi narušenie kamery a uloží poplachové snímky na pevný disk, popr. server vytočí klienta a prenesie snímky z kamery, kde došlo k narušeniu. V prípade, že k Video serveru je pripojený GSM telefón, server umožní odoslanie informácií o poplachu na iné GSM mobilné telefóny. Pomocou SMS správ je tiež možné dialkovo ovládať činnosť Video serveru.

Uložené snímky je možné prehliadať prehliadačom, ktorý je súčasťou dodania. MRP-Video server môže fungovať aj samostatne bez MRP-Video klienta a bez modemu či počítačovej siete.

 

obrazovka4

Hlavné okno MRP-Video serveru

 

 

mobil3

 S mobilným telefónom môžeme nie len obdržať poplachovú správu z Video serveru, ale tiež si môžeme sami kedykoľvek vyžiadať zoznam narušených kamier
 (za  nami  zadaný nasledujúci časový interval). Pomocou SMS správ môžeme taktiež diaľkovo spravovať Video server.

 Prezrite si tiež zábery MMS správ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplachová SMS zpráva od Video serveru