image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Sklad

Program je určený pre firmy a súkromných podnikateľov, ktorí potrebujú dosiahnuť poriadok a kontrolu v skladovej evidencii.

 

  •      Hlavné výhody 

  • check-mark-3-24 Vždy aktuálna legislatíva

  • check-mark-3-24 Evidencia neobmedzeného počtu skladových kariet                 

  • check-mark-3-24 Hotline poradenstvo ZADARMO

  • check-mark-3-24 Užívateľsky editovateľné tlačové zostavy

  • check-mark-3-24 Jednoduché a intuitívne ovládanie

  sklad


     Stručný prehľad možností programu

 • Implicitne je v module nastavená Metóda priemerovania cien pre vedenie skladu, tiež je možné nastaviť metódu FIFO, podrobnejší postup v sekcii Otázky a odpovede, v otázke 366.
 • V sklade si môžete nadefinovať viac podskladov hlavného skladu. Na jednotlivých skladoch môžete evidovať skladové karty (aj zložené, aj zreťazené) a skladové pohyby realizované na skladových kartách. Predajné ceny na karte je možné zadať priamo, alebo budú vypočítané zo skladovej ceny a zadanej marže.
 • Na skladovej karte môžete predajné ceny definovať aj v zahraničnej mene. Program pre jednotlivé karty prepočítava jednotkové ceny, sleduje rezervácie a výrobné čísla. Okrem základných výstupných zostáv tu nájdete aj výstupné zostavy ako napr.: Intrastat hlásenie, Hlásenie o alkohole, cenníky, sledovanie zisku, pohybov, zásob (nadnormatívnych aj podnormatívnych), inventúry a ďalšie. Umožňuje tlačiť samolepiace štítky s čiarovým kódom.
 • Multiverzia programu umožňuje jednoduchým spôsobom uchovať údaje starého roku a zároveň urobiť ročný prevod a účtovať nový rok s nastavením počiatočných stavov.
 • Program komunikuje so SW riešením Mobilný skladník (http://mobilneriesenia.sk/mobilny-skladnik-uni/), ktorý umožňuje prácu s PDA terminálmi UNITECH, HONEYWELL, DATALOGIC a MOTOROLA so zabudovanými snímačmi čiarových kódov. Komunikácia s PDA terminálmi je ovládaná priamo z programu Sklad. Celý systém zrýchľuje a spresňuje prácu v sklade.
  Riešenie Mobilný skladník a PDA terminály sú dodávané spoločnosťou BARTECH SLOVAKIA (www.bartech.sk).

  Sklad spolupracuje s bezdrôtovým PDA systémom Camarero (www.camarero.sk), ktorý slúži na obsluhu zákazníkov na prevádzke - systém vytvára rozpracované pohyby v sklade.
 • Modul Sklad je možné rozšíriť o podporu fiškálnych tlačiarní a pokladní za poplatok 16,81€. ON LINE komunikuje s fiškálnymi tlačiarňami (ktoré spĺňajú požiadavky zákona 289/2008) MRP certifikovaná registračná pokladnica - CRLX, Bowa-Pegas 06 (www.bowa.sk), Axis-BlackCat (www.axis-distribution.sk), UPOS FP-T88US M2 (www.upos.sk), Varos FT 4000, Csaszta FM41, aj s certifikovanými registračnými pokladňami Elcom Efox/Mini Efox, Euro-50T/TE Mini/Medi, Euro-50TE Cash/Smart (umožňujú len úhradu faktúr !), Euro-150TE Flexy/Flexy Plus, Euro-100TF, Euro- 200TEF/TXF, Euro-2100TEF, Euro-2000TF/TEF, Euro- 500TF/TEF/TXF a Elcom-500FPF, ktoré nahrádzajú fiškálny modul a tlačiareň paragónov. V sklade je možné vyexportovať skladové karty pre EURO pokladňu a potom naimportovať predané položky do výdajky, tzv. OFF LINE komunikácia s EURO pokladňou.

 

      downloading-updates-48

 Nainštalujte si

 skúšobnú verziu 

 

 

 

 

Základná verzia Skladu obsahuje nasledujúce moduly:

Sklad

Modul Sklad zahŕňa skladové kartyskladové pohyby . Umožňuje vedenie skladového hospodárstva  s priamou náväznosťou na ostatné moduly -účtovníctvo, fakturácia, maloobchod.

Výstupné zostavy ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

 


 

sklad_karty_s

 

 

zakazky_s


Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií. 
Program umožnuje vystavovať faktúry na základe evidovaných zákaziek a rozúčtovávať náklady na jednotlivé zákazky.

 

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov.

Umožňuje rôzne vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod.  Ďalej vo výstupoch je možné tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

 


 

adresy_s

 

 

Analyzy_s


Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov zo skladu - príjmy a výdaje. Grafické analýzy využijete pri manažérskych rozboroch.
Vybrať si môžete z celej škály kritérií a výsledky zobraziť do grafov najrôznejších tvarov. Podrobné informácie získate tiež z tabuľky hodnôt zobrazených grafom. Už zobrazený graf je možné otáčať, posúvať, meniť popisy a legendu. Tiež ho môžete uložiť na disk v grafickom formáte pre tlač, alebo ďalšie použitie, napr. v dokumentoch.

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme.

Vyššie uvedené moduly obsahuje základná, teda najlacnejšia verzia Skladu.


Okrem základnej verzie ponúkame aj Sklad rozšírený o nasledujúce moduly:

Multiverzia  


Veľkú obľubu (a to nielen u účtovných firiem) si získali konfigurácie v multiverziách, ktoré umožňujú jednoduchým spôsobom evidovať a prehľadávať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.


 

multi_s

 

Sieťová verzia

Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu. 
Rozšírenie o sieť je cenovo výhodné, pretože sa neplatí za každú stanicu v sieti.