image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Aktualizačný manažér Vytlačiť

MRP Aktualizačný manažér je softvér, ktorý Vám prostredníctvom Internetu poskytne aktuálne informácie o nových verziách konkrétnych MRP programov Vizuálneho systému a Klient/Server aplikácie).

MRP Aktualizačný manažér tiež umožňuje nastaviť automatickú kontrolu aktuálnosti programu, ktorá zisťuje existenciu nových verzií. MRP Aktualizačný manažér ďalej umožňuje aktualizovať z konkrétneho vybratého adresára (zložky) na Vašom PC alebo na PC na lokálnej sieti.

  • MRP Aktualizačný manažér sa spúšťa z menu "Pomoc -> Aktualizácia programu..." daného MRP programu.
  • V prípade existencie novšej verzie MRP-programu (ako je Vaša súčasná) Vám MRP Aktualizačný manažér poskytne podrobné informácie o novinkách v tejto verzii.
  • Pokiaľ máte predplatený upgrade cez Internet, môžete si pomocou sprievodcu okamžite stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu programu.
  • Ako nainštalovať MRP Aktualizačný manažér?
    MRP Aktualizačný manažér je možné nainštalovať z najnovšieho MRP inštalačného CD (nájdete v sekcii "Podporné programy") alebo si ho môžete stiahnuť priamo tu.

Ukážka dialógového okna MRP Aktualizačného manažéru


aktualizačný manažér

Výber spôsobu aktualizácie programu (ukážka pre Podvojné účtovníctvo).