image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
MRP Databázový manažér Vytlačiť

Softvérový produkt pre Windows XP/Vista/7/8/10, ktorý by nemal chýbať v žiadnej firme využívajúcej databázové súbory! Jedinečný nástroj na prehliadanie, editáciu, vyhľadávanie chýb a vykonávanie opráv bežných DBF a Paradoxových tabuliek. Program ocenia hlavne bežní užívatelia počítačov (môžu robiť nad databázami také operácie, ktoré boli doteraz schopní robiť iba skúsení programátori, mnohokrát s nie príliš lacnými vývojovými nástrojmi), ako aj skúsení programátori - možnosť pracovať s SQL konzolou a pod.

databazovy_manazer

 

HLAVNÉ ČRTY PROGRAMU

 

Podporované databázové tabuľky:

 • dBASE, FoxPro (dBASE III+, dBASE IV, dBASE 5 for Windows, Visual dBASE 7, FoxPro 2.6 a ďalšie kompatibilné s formátom DBF)
 • Paradox (Paradox 3.5, Paradox 4.0, Paradox 5.0 for Windows, Paradox 7.0)

 

Prehliadanie a úprava záznamov tabuľky

 • všetky obvyklé funkcie (pridávanie, mazanie a editácia záznamov)
 • zobrazenie a editácia v znakovej sade špecifickej pre Slovensko alebo Česko (Kamenický, Latin 2, Windows 1250)
 • označovanie blokov záznamov (aj nesúvislých) - blokové operácie so záznamami (mazanie, kopírovanie, export)
 • vyhadávanie záznamov podľa hodnoty jednej alebo viacerých položiek (možnosť použitia masky *, ?)
 • hromadné nahrádzanie hodnôt položiek
 • zobrazenie záznamov podľa indexov definovaných pre tabuľku
 • filtrovanie zobrazených záznamov (výrazom - podľa hodnoty jednej alebo viacerý položiek)
 • nastavenie formátov zobrazenie položiek (pre každú položku alebo všeobecne pre typ položiek) napr. počet desatinných miest
 • možnosť zobrazenia a editácie aj čiastočne porušených tabuliek (napr. DBF tabuľka obsahujúca porušené záznamy tzv. "seno", alebo DBF tabuľka s chýbajúcimi indexovými súborom)

 

Vytváranie nových tabuliek

 • možnosť vytvorenia akejkoľvek verzie tabuľky pre podporované databázy
 • definovanie veľkosti a typu položiek, definovanie indexov, nastavenie znakovej sady
 • jednoduchý sprievodca vás prevedie celým postupom vytvorenia tabuľky

 

Zmena štruktúry už existujúcich tabuliek

 • pridanie novej položky, odstránenie položky
 • zmena typu a veľkosti položky (existujúce dáta sú automaticky upravené pre nový typ a veľkosť)
 • pridanie indexu, odstránenie indexu, zmena parametrov indexu
 • nastavenie znakovej sady


Kontrola a oprava tabuliek dBASE, FoxPro a ostatných súborov kompatibilných s formátom DBF

 • kontrola všetkých častí tabuľky (štruktúra hlavičky, popisovače položiek, pole záznamov, indexové súbory, atď.)
 • možnosť automatickej opravy najčastejších chýb (počet záznamov, dáta položky nesúhlasiace s typom, atď.)
 • prehľadný interaktívny protokol s výsledkami kontroly, umožňujúci jednoduchý prechod na miesta chýb (napr. jediným kliknutím je možné zobraziť porušenú tabuľku a presunúť sa na porušený záznam)
 • zobrazenie podrobného popisu chyby, spôsobu opravy a hodnoty pred opravou (pri záznamoch zobrazenie podrobného popisu v stavovom riadku mimo protokol, čo dovoľuje zachovať prehľadnosť protokolu aj v prípade že porušených záznamov je niekoľko tisíc)
 • zvýraznenie chybných záznamov pri zobrazení tabuľky (podrobný popis chyby a opravy pre položku na ktorej je kurzor)
 • možnosť označenia všetkých porušených záznamov a následné vykonanie niektorej z blokových operácií (napr. mazanie)

 • SQL konzola
 • pracuje s tabuľkami dBASE aj Paradox
 • všetky štandardné operácie nad tabuľkou (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, atď.)
 • predlohy SQL príkazov (možnosť definovania vlastných predlôh)
 • všetky funkcie pre prácu s tabuľkou (vyhľadávanie, filtrovanie, export, atď.) dostupné tiež nad výsledkom SQL otázky
 • história použitých SQL príkazov
 •  
 • Operácie nad tabuľkou
 • zotriedenie záznamov
 • operácie "Pack table" (odstránenie zmazaných záznamov) pre tabuľky dBASE
 • aktualizácia indexov (pre tabuľky dBase i Paradox)
 • zmena názvu, uloženie pod novým názvom (vrátane úpravy hlavičiek prepojených indexových a memo súborov)
 • zmazanie tabuľky
 • export záznamov (DBF, Excel, CSV)

 

Stiahnutie demoverzie: MRP Databázový manažér (5,76 MB)