image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
MRP Video prehliadač Vytlačiť

MRP Video prehliadač je program určený pre prácu s databázou snímkov vytváranou MRP Video serverom. V nasledujúcich odstavcoch sú popísané jeho nejdôležitejšie vlastnosti.

VViewer-Hlavni okno-Stribrna-small

Obr. MRP Video prehliadač

Synchronizované prehrávanie všetkých kamier naraz

MRP Video prehliadač je založený na prehliadaní odvodenom od reálneho času. Tento spôsob práce so záznamom prináša mnoho výhod. Najdôležitejší z nich je synchronizované prehrávanie (prehliadanie) všetkých kamier súčastne. Môžete prehrávať záznam zo všetkých kamier súčastne presne tak, ako keby bol vytvorený Video serverom. Vďaka tejto funkcii, ktorou bývajú vybavené len drahé hardwarové systémy, získate celkový prehľad o situácii v strážených priestoroch.

Jednoduché prechádzanie celého záznamu

Jednou z hlavných výhod MRP Video prehliadača je jednoduché prechádzanie záznamu pomocou Časového navigátora. Časový navigátor je ovládací prvok špeciálne navhnutý pre rýchle nastavenie požadovaného času. Umožňuje použitie klávesnice, kolieska myši, kalendáru aj zoznamu nejčastejšie používaných časov. Pre presun v zázname na konkrétny dátum a čas, nie je nutné ako u iných programov, zložito otvárať uložené úseky záznamu a v nich vyhľadávať. Jednoduchoo nastavíte požadovaný čas na časovom navigátore a všetky okná kamier posunú zobrazenie na tento čas. Týmto spôsobom môžete prirodzene a hlavne rýchlo prejsť na ktorékoľvek miesto v celom zázname a od neho napr. spustiť prehrávanie.

 

casovy navigator      kalendar
Obr. časový navigátor                                  Obr. otvorený kalendár


Rozšírené funkcie prehrávania

MRP Video prehliadač podporuje všetky obvyklé funkcie ako je prehrávanie, posun po jednom snímku alebo posun na začiatok a koniec záznamu. K týmto základným funkciám pridává funkcie pre prehrávanie poplachov a presun medzi poplachmi. Funkcia pre prehrávanie poplachov prehráva len tie časti záznamu kedy bol pred kamerou pohyb, automaticky vtedy vynecháva nezaujímavé časti záznamu. Toto je možné využiť pre veľmi efektívne vyhľadávaníe udalostí.

Tlacitka prehravac
Obr. tlačidlá pre ovládanie prehrávania

Prehľadný výpis poplachov

Pri návrhu výpisu poplachov bol kladený najväčší dôraz na prehľadnosť. Iné programy väčšinou zobrazujú výpis poplachov pre každú kameru samostatne. Pri prehliadaní poplachov je potom nutné neustále prechádzať medzi jednotlivými výpismi, čo znižuje prehľadnosť. MRP Video prehliadač preto dovoľuje začleniť viac alebo aj všetky kamery do jediného výpisu. Výpis neni obmedzený žiadnym intervalom môžete sa tak pohybovať v rámci všetkých poplachov začlenených kamier. Štruktúra výpisu poplachov bola opäť z ohľadom na prehľadnosť navrhnutá maximálne jednoducho. Na každom riadku je zobrazený dátum, čas a čísla kamier na ktorých bol poplach zaznamenaný. Všetky dodatočné informáce ako sú názvy kamier a dĺžka poplachu sú presunuté do "bubliny" ktorá sa zobrazí po nabehnutí kurzorom myši nad konkrétny riadok poplachu. Dvojitým kliknutím na riadok poplachu je možné jednoducho posunúť zobrazenie kamier na čas začiatku poplachu.


vypis poplachov

Obr. Okno výpisov poplachov pre kamery 2, 1 a 3

 

Dodatočné stráženie

Dodatočné stráženie slúží k nájdeniu udalostí, bez toho aby bolo nutné sledovať rozsiahle úseky záznamu, kde daný okamžik je možné ľahko prehliadnuť. Jednoducho nadefinujete oblasť v obraze a MRP Video prehliadač vyhľadáva všetky zaznamenané udalosti s aktivitou v tejto oblasti.

nastaveni dodatecnych poplachu

Obr. nastavenie zón dodatočného poplachu

Export a tlač snímkov

MRP Video prehliadač dovoľuje exportovať úsek záznamu do súboru vo formáte AVI. Tento súbor je možné prehrávat aj na počítačoch na ktorých nieje nainštalovaný MRP Video prehliadač (to vám napr. uľahčí odovzdanie záznamu polícii). Volitelne je možné do snímkov exportovaného záznamu vkladať dátum, čas a popis kamery. Exportom Vás prevedie komfortný sprievodca s intuitívnym ovládaním, ktorý (v prípade potreby) dovoľuje nastaviť také technické parametre ako je kodek použitý pre kompresiu alebo rýchlosť prehrávania. Samozrejmosťou je uloženie konkrétneho snímku ako obrázku (vo formáte JPEG alebo BMP) a vytlačenie snímkov na tlačiarni.

Export zaznamu-Stribrna-small  Export zaznamu popis-Stribrna-small

Obr. nastavenie rozsahu exportovanej sekvencie                                Obr. výber údajov vkládaných do snímkov

vviewer-media

Obr. prehrávanie exportovaného záznamu v programe Windows media player

Prispôsobenie vzhľadu

Vzhľad MRP Video prehliadača je možné prispôsobiť konkrétnym podmienkam a konkrétnemu užívateľovi. Môžete uložiť viac predlôh vzhľadu a potom medzi nimi jednoducho prepínať. Prepínanie vzhľadu dovoľuje efektívne prispôsobovať MRP Video prehliadač meniacim sa podmienkam použitia (viac užívateľov, viac monitorov, viac rozlíšení obrazovky, prepínanie medzi skupinami kamier, rôzné spôsoby práce apod.)

Hlavni okno-Stribrna-small      Hlavni okno-Vzhled male okno-Small200

 

Hlavni okno-Vzhled velke okno-Small200

Obr. Ukážky rôznych vzhľadov MRP Video prehliadača, užívateľ môže nadefinovať vlastné vzhľady a jednoducho sa medzi nimi prepínať.