image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Doplnkové služby Vytlačiť

Registrovaným užívateľom našich programov ponúkame nasledujúce doplnkové služby:

(Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH).

SERVISNÁ, KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 • Individuálna servisná (odvírovanie počítačov, inštalácie a pod.), konzultačná a poradenská činnosť (s individuálnym prístupom v našich školiacich strediskách v Brezne, Bratislave, Žiline, Nitre a Košiciach) v dohodnutom termíne v cene 15,13 €/hod (táto cena je stanovená pre prevádzku v Brezne).
 • Individuálny servisný zásah (napr. oprava údajov) programátora u zákazníka  v cene 99,16 €/hod. + doprava. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.
 • Individuálny servisný zásah (napr. oprava údajov) technika u zákazníka 66,39 €/hod. + doprava. Do času stráveného u zákazníka bude zahrnutý aj čas cesty k zákazníkovi.
 • Individuálne úpravy výstupných zostáv podľa požiadaviek zákazníka 16,81 €/hod.
 • Technická podpora cez vzdialené pripojenie (každá začatá hodina pripojenia) 15,13 €/hod.

 

 • PROGRAMÁTORSKÉ PRÁCE
 • Individuálne programátorské práce a práce na užívateľských dátach, analýza dát (vyhľadanie nezrovnalostí v užívateľských dátach) v cene 40,34 €/hod. v niektorej z pobočiek MRP alebo cez vzdialené pripojenie.


E-MAIL


 • MRP–NOVINY
 • Všetkým užívateľom našich programov a záujemcom o novinky v našich produktoch oznamujeme, že prostredníctvom internetu rozposielame do vašich e-mailových schránok MRP – Noviny. Preto vás v prípade vášho záujmu prosíme o zaslanie vašej e-mailovej adresy, licenčného (sériového) čísla programu a údajov firmy. Môžete na to využiť formulár na str. 15, resp. zaslať krátku e-mailovú správu s vašou emailovou adresou, údajmi o vašej firme a vašim licenčným číslom na adresu mail@mrp.sk. Ak zmeníte e-mailovú adresu a máte záujem o informácie o MRP® programoch, oznámte nám túto zmenu. Táto naša služba sa osvedčila ako podstatne pružnejšia v porovnaní s informovaním vás prostredníctvom klasickej pošty.
 • Poskytnutím e-mailovej adresy užívateľ ľubovoľného produktu MRP®, s ú h l a s í so zasielaním elektronickej pošty (informácie o nových verziách, ...) od firmy MRP-Company spol. s r.o..
  V prípade, že si neželáte dostávať MRP-Noviny od našej firmy, preukázateľne zašlite informáciu "NESÚHLASU zasielania MRP-novín" na e-mailovú adresu nevyziadanaposta@mrp.sk s predmetom "nevyžiadaná pošta". Informácia nesúhlasu musí obsahovať názov a sídlo firmy, IČO a e-mailovú adresu.