image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
MMS Vytlačiť

MRP-Video server od verzie 4.20 pri použití operačného systému Windows XP umožňuje zasielanie ako bežných monitorovacích, tak aj poplachových snímkov na MMS mobilný telefón.

Čo prináša MMS?

Multimediálne správy (MMS) umožňujú pomocou mobilného telefónu získať prehľad o dianí v monitorovanom a stráženom objekte. Video server zasiela dva typy MMS:

  1. Poplachové - pri poplachu v režime volanie obdržíte na Váš mobilný telefón sériu poplachových MMS správ so zábermi z kamery, u ktorej došlo k narušeniu poplachových zón
  2. Monitorovacie - na vyžiadanie obdržíte na Váš mobilný telefón aktuálne snímky z vybraných kamier.

Niekoľko obrázkov z praxe

Narusitel

Obr. č.1: MMS nás zastihnú všade, kde je pokrytie sieťou GSM.
Trebárs aj na rybách...

Narusitel-Deatil1

Obr. č.2: Obdržaný snímok z kamery

Narusitel-Deatil2

Obr. č.3: Detail obdržaného snímka