image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
IP kamery Vytlačiť

MRP-Video server od verzie 4.85 umožňuje okrem běžných (analógových) kamier pripojiť aj 4 IP kamery.

IP kamery môžete použiť ako doplnok už pripojených bežných (analógových) kamier. Použitie IP kamier je výhodné, obzvlášť pokiaľ nastala jedna zo situácie:

  • - K systému je už pripojený maximálny počet bežných kamier a systém je potrebné rozšíriť o ďalšie kamery.
  • - Neni možné ku kamere natiahnúť kábel pre prenos videosignálu.
  • - Je k dispozícii IP kamera s vysokým rozlíšením, ktoré bežné kamery nemôžu dosiahnúť (z dôvodu obmedzenia TV noriem - napr. PAL).

Aké IP kamery je možné pripojiť?


K MRP-Video serveru je možné pripojiť všetky IP kamery, ktoré umožňujú na http dotaz vrátit JPEG snímok (still image JPEG). Podľa našich informácií to podporuje väčšina IP kamer.
Nepodporujú to napríklad kamery Linksys a ACTi.

Aké sú podmienky pre pripojenie IP kamier?


Podmienky sú uvedené v návode k IP kamere, spravidla je to:

  • nutnosť mať k dispozícii pripojenie k sieti TCP/IP:
    • - pevné pripojenie do intranetu/internetu zakončené konektorom RJ45
    • - pokiaľ je v mieste dostupná WiFi (napr. máte router s WiFi) a pokiaľ to kamera umožňuje, tak je možné kameru pripojiť aj bezdrôtovo
  • zabezpečiť napájanie kamery

Videoserver spracováva snímky vo formáte JPEG až do veľkosti 2880x2160 bodov. V prípade, že jeden z týchto rozmerov bude prekročený, tak snímok nebude spracovaný.