image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.
Výukové programy pre školy Vytlačiť

Firma MRP-Company, s. r. o. ponúka pre stredné a vysoké školy zriadené Ministerstvom školstva SR výukové ekonomické programy. Podmienkou vybavenia objednávky je záväzok školy (právneho subjektu), že licencie bude využívať výhradne na výukové účely nekomerčného zamerania.
Zakúpenú nesieťovú licenciu bez skladu môžete používať iba na jednom PC. Pred odoslaním objednávky prosíme o konzultáciu o postupe vyplnenia objednávky. Ponuka nie je určená pre právnické a fyzické osoby poskytujúce školenia a kurzy.

Ceny výukových programov

Pred odoslaním objednávky prosíme kontaktujte firmu MRP-Company na telefónnych číslach 048/ 611 13 33, 0903/ 821 211, 0905/ 821 211, 0948/ 821 211 alebo nás kontaktujte e-mailom.