image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Cenník Vizuálneho účtovného systému pre Windows XP/Vista/7/8/10


Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

 

Účtovné programy dodávame vo forme ZÁKLADNÝCH VERZIÍ, MULTIVERZIÍ a SIEŤOVÝCH VERZIÍ:

  • ZÁKLADNÁ VERZIA - umožňuje evidovať agendy jeden rok, alebo vedenie účtovníctva jednej firmy na jednom počítači.
  • MULTIVERZIA - umožňuje evidovať agendy niekoľko rokov dozadu (zjednodušenie ročných uzávierok) alebo vedenie účtovníctva viacerých firiem - teoreticky „9999“ firiem na jednom počítači.
  • SIEŤOVÁ verzia - umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu. V prípade záujmu užívateľov MRP® softvéru o inštaláciu sieťových verzií odporúčame konzultácie s našimi kolegami z technického oddelenia na našich telefónnych číslach. Pracovníci technického oddelenia vám objasnia problematiku hardvérového a softvérového riešenia počítačových sietí a sieťových verzií, ako aj postup realizácie počítačových sietí.


V cene programu je jedna licencia na jeho vlastné používanie na jednom PC a manuál, nie je v nej zahrnuté školenie ani inštalácia.
Poštovné a balné od 27. 2. 2002 neúčtujeme!
UPOZORNENIE: Programové vybavenie Vizuálneho účtovného systému distribuujeme len na CD!

PRODUKT Číslo produktu v ponuke
základná
multi
základná sieťová
multi-sieť

MRP-SILVER
(kompletná Personálna a mzdová evidencia, Jednoduché a Podvojné účtovníctvo s fakturáciou a so skladovou evidenciou,  Daň z príjmov právnických a fyzických osôb).  399,- €.

MRP-GOLD
obsahuje okrem rovnakých modulov ako MRP-Silver navyše sieťovú podporu.

 599,- €
Mzdy a personalistika
evidencia neobmedzeného počtu zamestnancov
2 99,16 € 199,16 € 249,58 € 331,93 €
Jednoduché účtovníctvo
Obsahuje podmoduly: peňažný denník, prijaté/vydané faktúry, pokladničná kniha, bankové výpisy, príkazy na úhradu, objednávky, zákazky, adresár dodávateľov/odberateľov, pomocnú knihu evidencie majetku a knihu jázd, manažérske grafické analýzy, editor výstupných zostáv...
6 66,39 € 132,77 € 149,58 € 182,35 €
Jednoduché účtovníctvo + Sklad
Obsahuje rovnaké moduly ako jednoduché účtovníctvo a naviac obsahuje modul SKLAD
7 83,19 € 165,55 € 215,97 € 282,35 €
Daň z príjmu fyzických osôb
Doplnkový modul do jednoduchého účtovníctva
8 16,81 €
         16,81 €
           16,81 €
           16,81 €
Podvojné účtovníctvo
Obsahuje podmoduly: účtovný denník, prijaté/vydané faktúry, pokladničná kniha, bankové výpisy, príkazy na úhradu, objednávky, zákazky, adresár dodávateľov/odberateľov,pomocnú knihu evidencie majetku a knihu jázd, manažérske grafické analýzy, editor výstupných zostáv... 
4 132,77 € 232,77 € 331,93 € 381,51 €
Podvojné účtovníctvo + Sklad
Obsahuje rovnaké moduly ako podvojné účtovníctvo a naviac obsahuje modul SKLAD
5 165,55 € 265,55 € 415,13 € 464,71 €
Daň z príjmu právnických osôb
Doplnkový modul do podvojného účtovníctva
8 16,81 € 16,81 € 16,81 € 16,81 €
Fakturácia
Obsahuje podmoduly: adresár dodávateľov/odberateľov, kniha objednávok, kniha príkazov k úhrade s prepojením na internetbanking, zakázky, pokladničná kniha...
9 56,30 € - 115,97 €
-
Evidencia majetku
Podstatne rozšírený modul v porovnaní s pomocnou knihou majetku, ktorá je súčasťou účtovníctva
13 66,39 € 109,24 € 129,41 € 165,55 €
Sklad 10 66,39 € 105,88 € 126,05 € 182,35 €
Maloobchod 11 116,81 € - - -
Reštaurácia 15 99,49 € - 331,93 € -
Reštaurácia s podporou Papaya 199,17 €

Komunikačný softvér k fiškálnemu modulu16,81 €

16,81 € 16,81 €
16,81 €
Výroba a kalkulácie
16
-
-
331,93 €

464,71 €
Kniha jázd 12 49,58 €
116,81 €

100,00 €

165,55 €
Pošta
14

49,58 €

-

100,00 €


199,17 €

 

Demoverzie programov si môžte zdarma stiahnuť cez Sťahovanie - Demoverzie, alebo objednať CD – kompletný softvérový balík všetkých ponúkaných demoverzií MRP® programov, ktorý zasielame poštou. Dodáva sa s elektronickými manuálmi v PDF formáte na CD.

MRP - Company s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien programového vybavenia.

 

 

  Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch.