image
Alfa a omega pre podnikateľov je kvalitný softvér pre účtovníctvo, fakturáciu, mzdy, sklad, pokladne a reštaurácie od MRP. Olymp ročnej uzávierky je pohoda pri vypracovaní daňových priznaní v MRP účtovných programoch. Značné množstvo money ušetríte účtovaním v MRP účtovných programoch. Už žiadne kros preteky na motocykloch, ale pohoda pri účtovaní v účtovnom systéme MRP-K/S, založenom na architektúre typu Klient/Server.

Cenník Internetového obchodu

 

 

Všetky ceny v tomto cenníku sú uvádzané bez DPH.

 

Internetový obchod

Internetový obchod je prevádzkovaný na nami spravovaných serveroch a je určený pre užívateľov aktuálnych verzií účtovného systému MRP - K/S,

ktorí majú predplatené sťahovanie aktualizácií cez internet.

 

Zvýhodnené ceny pre užívateľov účtovného systému MRP - K/S platné od 1. 7. 2014

PRODUKT                           Počet položiek            Objem dát

        Zriaďovací

poplatok

                           Cena za mesiac
Standard               300 300MB 0 4,99,-
Super 1000 1000MB 0 9,99,-
Maxi 3000 2000MB 0 19,99,-
Individuálny od 3000 od 2000MB 0 Individuálna kalkulácia

minimálne fakturačné obdobie sú 3 mesiace, pri objednávke na 1 rok 10% zľava
pozn.: Pre Vašu predstavu, náš e-shop, v ktorom ponúkame naše produkty, obsahuje približne 140 položiek a zaberá cca 8mb dát